bazı coğrafı mıntakalarda satış memnuiyeti ne demek?

  1. Bk. bölgesel satış yasağı

bölgesel satış yasağı

  1. Özel izin anlaşmalarında, izin verenin, alana kimi bölgelere satış yapmaması için yüklediği koşul.
  2. (en)Restrictions on sales territories.
  3. (fr)Limitation des ventes à certaines secteurs géographiques

bazı

  1. Birtakım, kimi
  2. Bazen
  3. (en)Certain.
  4. (en)Some.

bazı avrupa memleketlerinde lise

  1. (en)Gymnasium

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bazıbazı avrupa memleketlerinde lisebazı bazıbazı böceklerin salyasıbazı insanlarbazı kiliselerde idare heyetibazı konulardabazı meclislerin reisibazı memleketlerde mahalli idarebazı oyunlarda hedefbazbaz alınanbaz almakbaz analoglarıbaz ayrışma sabiticoğrafı determinzmcoğrafı icabiyecoğrafı tulcoğraficoğrafi alan adlarıcoğr
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın