baz ne demek?

 1. Temel, esas.
 2. Taban.
 3. Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde, esas.
 4. Bk. taban
 5. Alkali
 6. Nükleotid yapısını oluşturan moleküller.
 7. Suda çözündüğünde hidroksil yükünü OH
 8. Herhangi bir şeyin temeli veya en küçük parçası, bileşiğin ana maddesi.
 9. Kimyada tuzun asit olmayan kısmı veya tuzların oluşumu için asitlerle birleşmiş madde veya bir çözeltide hidrojen iyonu (proton) alan madde.
 10. Alkali.
 11. Yeniden, tekrar oynatan, oynayan, geri ve arka tarafa doğru... gibi manalara gelir. Kelimenin sonuna veya baş tarafına getirilerek kullanılan bir "ek" dir. Mesela: Ateşbaz : Ateşle oynayan.
 12. Doğan. Yırtıcı kuş. Av kuşu. (Osmanlıca'da yazılışı: bâz)
 13. Bir şeyin bir kısmı. Bir parça. Bazısı. Biraz. (Osmanlıca'da yazılışı: ba'z)
 14. Suda çözünebilen, çözelti içinde iken ortama hidroksil iyonları veren, pH değerleri 7'nin üzerinde olan ve asitlerle tepkimeye giderek tuz oluşturan maddeler.
 15. (en)Base.
 16. (en)Alcali.
 17. (en)Alkali.
 18. (en)Base Biyo.

taban

 1. Ayağın alt yüzü, aya.
 2. Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı.
 3. Ayakkabının alt bölümü.
 4. Kaide.
 5. Bir şeyin en alt bölümü.
 6. Değerlendirmede en alt derece.
 7. Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle.
 8. Temel, temel ilke, baz.
 9. Huy bakımından.
 10. Yaradılıştan.

baz alınan

 1. (en)Basal.

baz almak

 1. Kriter almak
 2. Esas veya temel olarak almak.
 3. (en)Base on
 4. (en)Predicate on

Türetilmiş Kelimeler (bis)

baz alınanbaz almakbaz analoglarıbaz ayrışma sabitibaz çeliğibaz çiftibaz çifti bpbaz dizisibaz dorukbaz dönembaba hususba sisquamous carcinomaba tapubaa
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın