bok gibi zengin ne demek?

 1. (en)Stinking rich.

stinking

 1. İğrenç, kötü, berbat
 2. Rezil, sarhoş, küfelik
 3. Pis kokan, pis kokulu
 4. Kokmuşluk

bok gibi

 1. (en)Shitty [sl.], fucked up [sl.].

bok

 1. Dışkı.
 2. Güç durum.
 3. Hor görülen, tiksinilen.
 4. (en)Shit.
 5. (en)Dung.
 6. (en)Excrement.
 7. (en)Faecal matter.
 8. (en)Faeces.
 9. (en)Crap.
 10. (en)Bullshit.

gibi

 1. ...-e benzer
 2. O anda, tam o sırada, hemen arkasından.
 3. İmişçesine, benzer biçimde
 4. ...-e yakışır biçimde.
 5. (en)Like.
 6. (en)Kind of.
 7. (en)Something like.
 8. (en)Fashion.
 9. (en)Such as.
 10. (en)Wise.

zengin

 1. Parası, malı çok olan, varlıklı, fakir, yoksul karşıtı
 2. Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan.
 3. Verimli.
 4. Gösterişli.
 5. Parası, malı çok olan, varlıklı.
 6. Çok, bol
 7. (en)Affluent.
 8. (en)Bonanza.
 9. (en)Well-endowed.
 10. (en)Fertile.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bok gibibokbok (bokun) soyubok atmakbok böceğibok canına olsunbok edebiyatı yapanbok etmekbok götürmekbok herifbobo be brought upbo fonksiyonlar sınıfıbo function classbo incirigibigibi açgibi aptalgibi benzergibi beyazgibi büyükgibi cesurgibi ciddigibi çabukgibi çirkingibgib armgibbergibberellic acidgibberellin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın