gibi çirkin ne demek?

 1. (en)As ugly as

as

 1. Kakım.
 2. İskambil kâğıtlarında birli.
 3. Bir işte başta gelen (kimse veya şey).
 4. Arsenik elementinin simgesi.
 5. (∆S) Entropi değişimi.
 6. (en)Ermine.
 7. (en)Stoat.
 8. (en)Very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar.
 9. (en)United States territory on the eastern part of the island of Samoa.
 10. (en)To the same degree ; 'they were equally beautiful'; 'birds were singing and the child sang as sweetly'; 'sang as sweetly as a nightingale'; 'he is every bit as mean as she is'.

gibi çabuk

 1. (en)As rapid as

gibi çok

 1. (en)As many as

çirkin

 1. Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
 2. Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz)
 3. Karanlık, dalavereli, şüpheli
 4. Estetikte güzelin karşıtı olan kavram : Hoşa gitmeme izlenimi uyandıran. 2-(Ahlâk açısından) Yakışıksız görünen.
 5. Biçimsiz, uyumsuz, biçimden yoksun. Bu anlamdaçirkin, bir sanat nesnesi olarak, olumlu bir estetik değer niteliğini alabilir: Nasıl gerçek biçim, biçimden yoksun bir şeye biçim vererek oluşuyorsa,çirkin de güzelin oluşmasında etkili temel bir öğe olabilir.
 6. Güzel olmıyan.
 7. (en)Shapeless.
 8. (en)Beastly.
 9. (en)Unsightly.
 10. (en)Unattractive.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gibi çabukgibi çokgibi açgibi aptalgibi benzergibi beyazgibi büyükgibigibi cesurgibi ciddigibgib armgibbergibberellic acidgibberellinçirkinçirkin biçimdeçirkin büyük binaçirkin el yazısıçirkin görünençirkin kaçmakçirkin kadınçirkin kızçirkin suratlıçirkin tarafıçirkçirkabçirkafçirkefçirkef atmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın