bok edebiyatı yapan ne demek?

 1. (en)Scatological.

bok

 1. Dışkı.
 2. Güç durum.
 3. Hor görülen, tiksinilen.
 4. (en)Shit.
 5. (en)Dung.
 6. (en)Excrement.
 7. (en)Faecal matter.
 8. (en)Faeces.
 9. (en)Crap.
 10. (en)Bullshit.

bok (bokun) soyu

 1. Aşağılayıcı deyim, sövgü, küfür.
 2. Kızılan veya tiksinilen bir şeye karşı söylenen küfür.

yapan

 1. Bk. yapımcı
 2. (en)Give a bonus.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bokbok (bokun) soyubok atmakbok böceğibok canına olsunbok etmekbok gibibok gibi zenginbok götürmekbok herifbobo be brought upbo fonksiyonlar sınıfıbo function classbo inciriedebiyatı cedideedebiyatın altın çağıedebiyatedebiyat alemiedebiyat bilgisine sahipedebiyat bilimiedebiyat çevreleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın