bok (bokun) soyu ne demek?

 1. Aşağılayıcı deyim, sövgü, küfür.
 2. Kızılan veya tiksinilen bir şeye karşı söylenen küfür.

bok

 1. Dışkı.
 2. Güç durum.
 3. Hor görülen, tiksinilen.
 4. (en)Shit.
 5. (en)Dung.
 6. (en)Excrement.
 7. (en)Faecal matter.
 8. (en)Faeces.
 9. (en)Crap.
 10. (en)Bullshit.

bok atmak

 1. (birine) leke sürmek, kara çalmak. İftira etmek.
 2. Kaba birine leke sürmek, kara çalmak.
 3. (en)To throw mud (at).

soy

 1. Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale
 2. Cins, tür, çeşit.
 3. İyi ve üstün nitelikleri bulunan.
 4. Manzum söz
 5. Birkaç altbölükten oluşmuş, aşamalı toplumsal denetleme düzeni, bk. altbölük. krş. sınıf, altkültür.
 6. Cins.
 7. (en)Caste.
 8. (en)The soja, a kind of bean.
 9. (en)Noble.
 10. (en)Family.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bokbok atmakbok böceğibok canına olsunbok edebiyatı yapanbok etmekbok gibibok gibi zenginbok götürmekbok herifbobo be brought upbo fonksiyonlar sınıfıbo function classbo inciri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın