bok götürmek ne demek?

 1. Pislik içinde olmak.

pislik

 1. Kir.
 2. Dışkı, necaset.
 3. Pis olma durumu.
 4. Kötü, zararlı davranış veya iş
 5. Kötü durum.
 6. Başkalarına zarar veren kimse.
 7. Temizlenecek yüzeyde bulunan, sıvı ve katı her türlü istenmeyen özdek.
 8. (en)Necaset.
 9. (en)Feces.
 10. (en)Nastines.

bok

 1. Dışkı.
 2. Güç durum.
 3. Hor görülen, tiksinilen.
 4. (en)Shit.
 5. (en)Dung.
 6. (en)Excrement.
 7. (en)Faecal matter.
 8. (en)Faeces.
 9. (en)Crap.
 10. (en)Bullshit.

bok (bokun) soyu

 1. Aşağılayıcı deyim, sövgü, küfür.
 2. Kızılan veya tiksinilen bir şeye karşı söylenen küfür.

götürmek

 1. Taşımak, ulaştırmak veya koymak
 2. Bir kimseyi bir yere kadar yanında yürütmek.
 3. Bir şeyi yakından uzağa götürmek.
 4. Yerinden ayırıp uzağa atmak veya yok etmek.
 5. Öldürmek.
 6. Dayanmak, katlanmak, tahammül etmek.
 7. Birinin yanında yürüyüp ona bir yere kadar arkadaşlık etmek.
 8. Bir sonuca vardırmak
 9. (en)Take.
 10. (en)Carry.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bokbok (bokun) soyubok atmakbok böceğibok canına olsunbok edebiyatı yapanbok etmekbok gibibok gibi zenginbok herifbobo be brought upbo fonksiyonlar sınıfıbo function classbo incirigötürmekgötürmegötürmemekgötürgötürengötüren kimsegötügömbegötüngötün götün
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın