bok etmek ne demek?

 1. Bir işi, bir şeyi bozmak, berbat etmek.
 2. Kaba bir işi, bir şeyi bozmak, berbat etmek.
 3. (en)To bugger (up), to fuck (up), to screw up, to murder, to bungle, to mess up, to ball(s) up.

bok edebiyatı yapan

 1. (en)Scatological.

bok (bokun) soyu

 1. Aşağılayıcı deyim, sövgü, küfür.
 2. Kızılan veya tiksinilen bir şeye karşı söylenen küfür.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bok edebiyatı yapanbok (bokun) soyubok atmakbok böceğibok canına olsunbokbok gibibok gibi zenginbok götürmekbok herifbobo be brought upbo fonksiyonlar sınıfıbo function classbo incirietmeketmek yapmaketmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eyleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın