birleştirici dil ne demek?

 1. Bk. çokbireşimli dil.
 2. (en)Incorporating language.
 3. (fr)Langage incorporant

çokbireşimli dil

 1. Başka dillerde birkaç sözcükle anlatılan nesne, aygıt ya da olayların bir bölümünü bir tek sözcükle anlatan dil. bk. bireşimli dil.
 2. (en)Polysynthetic language.
 3. (fr)Langage polysynthétique

birleştirici tutum

 1. Alanı bir bütünlük ve birlik olarak algılama çabası. (Rorschach da bütünlük tepkileriyle, biçim ruhbiliminde "yapısal kapsamlılık" bu tutumla ilgilidir.)

birleştirici yapı

 1. (en)Copula.

dil

 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı
 2. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban
 3. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi
 4. Belli durumlara, mesleklere, konulara özgü dil.
 5. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri.
 6. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili
 7. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası.
 8. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı.
 9. Gönül, yürek.
 10. Ağız boşluğunda bulunan, çizgili kaslardan oluşmuş, lokmanın biçimlenmesinde, yutma, tat alma ve konuşmanın biçimlenmesinde görev alan çok hareketli bir organ, glossa, lingua.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birleştirici tutumbirleştirici yapıbirleştiricibirleştiricilikbirleştirilebilirbirleştirbirleştirenbirleştirerekbirleştirerek yazdırmadildil adasıdil ağız vermemekdil ailesidil akrabalığıdil aktinobasillozisidil almakdil altıdil altı bezleridil altı büyük kanalıdidi tor s iyondiadia filmdia gösterili konferans
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın