bileşenlere göre yakınsaklık ne demek?

 1. (…)
 2. (en)Componentwise convergence.
 3. (fr)Convergence par composantes

bileşenler

 1. (en)Components on

bileşenli anlak biçesi

 1. Anlağı genel etkenli ya da basamaklı bir yapıda değil, birbiriyle bağıntılı özel etkenlerden oluşmuş bileşenli bir yapıda varsayan tasarım, bkz. basamaklı anlak biçesi.
 2. (en)Composite intelligence (model of).

göre

 1. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince
 2. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran
 3. (en)According to.
 4. (en)In respect of.
 5. (en)Accordingly.
 6. (en)With respect to.
 7. (en)In accordance with.
 8. (en)For all.
 9. (en)Pursuant.
 10. (en)In pursuant of.

yakınsaklık

 1. Yakınsak olma durumu.
 2. Bir dizinin ilk n teriminin toplamının, n sonsuza giderken sonlu bir ereye yaklaşması.
 3. Bir ışıksal dizgenin odak uzaklığının tersi.
 4. (en)Convergence.
 5. (al)Konvergenz, Zusammenlaufend
 6. (fr)Convergence

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bileşenlerbileşenli anlak biçesibileşenli çubukçizimbileşenbileşen adıbileşen çözümlemesibileşen dağılım işlevibileşen değillemesigöregöre davranmakgöre hareket etmekgöre hiçbir şeygöre önemsizgörecegörececilikgöreceleştirmekgöreceligöreceli adıgörgör bakgör işit araçlarıgör işit gereçlerigör öde
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın