değerleme günü ne demek?

 1. Yapılacak değerlemelerde vergi yasalarıyla saptanan işlem günü.
 2. (en)Day of valuation.
 3. (fr)Jour d'évaluation

değerleme bölgesi

 1. Vergi kapsamına giren taşınmaz malların değerinin saptandığı bölge.
 2. (en)Assessment district, taxing district.
 3. (fr)Zone de taxe, zone d'évaluation

değerleme çizelgesi

 1. Bir girişimin durağan değerlerinin saptanmasını gösteren belge.
 2. (en)Appraisal report.
 3. (fr)Rapport d'estimation, liste d'estimation

günü

 1. Kıskançlık, çekememezlik, haset.
 2. Zamanından önce doğan yavru.
 3. (en)Envy.
 4. (en)Jealousy.
 5. (en)Covetousness.
 6. (en)Grudge kıskançlık.
 7. (en)Çekememezlik.
 8. (en)Haset.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

değerleme bölgesideğerleme çizelgesideğerleme hakkıdeğerleme hatalarıdeğerleme ölçeğideğerlemedeğerleme ölçüsüdeğerleme yetkisideğerlemecideğerlemede borsa ederideğerdeğer adıdeğer ağırlıklı endeksdeğer ahlakıdeğer alanıgünügünü birlik avcılıkgünü geçmişgünü geçmiş nüshagünü gününegünü gününe uymak uymamakgünü gününe uymayan tipgünü gününe uymazgünü kurtarmakgünü yetmekgüngün batmasıgün ağarırkengün ağarmakgün ağarması
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın