baliğ olmak ne demek?

 1. Ergenleşmek.
 2. Bulmak, erişmek.

  Borç beş yüz bine baliğ oldu.

 3. (en)A) to reach puberty b) to amount to.

baliğ

 1. Ergen.
 2. (Baliğa) Yetişmiş. Olgun yaşına gelmiş. Aklı kemal bulmuş, erişmiş, varmış. (Osmanlıca'da yazılışı: bâliğ)
 3. (en)Amounting.

baliğan mabelağ

 1. Hukuk terimi olarak ziyadesiyle,bol bol,tamamen.Eski borçlar kanunu md 369."Yapılan şey; bitmezden evvel iş sahibi yapılmış olan kısmın bedelini vermek ve mütaahhidin zarar ve ziyanını baliğan mabelağ tazmin etmek şartiyle mukaveleyi feshedebilir."

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

baliğbaliğan mabelağbaliBali kedisibalibaşbalibeybalibuntalbalbal alacak çiçeği bilmekbal arısıBal ayısı kedisibal bal demekle ağız tatlanmazolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın