baliğan mabelağ ne demek?

  1. Hukuk terimi olarak ziyadesiyle,bol bol,tamamen.Eski borçlar kanunu md 369."Yapılan şey; bitmezden evvel iş sahibi yapılmış olan kısmın bedelini vermek ve mütaahhidin zarar ve ziyanını baliğan mabelağ tazmin etmek şartiyle mukaveleyi feshedebilir."

baliğ

  1. Ergen.
  2. (Baliğa) Yetişmiş. Olgun yaşına gelmiş. Aklı kemal bulmuş, erişmiş, varmış. (Osmanlıca'da yazılışı: bâliğ)
  3. (en)Amounting.

baliğ olmak

  1. Ergenleşmek.
  2. Bulmak, erişmek.
  3. (en)A) to reach puberty b) to amount to.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

baliğbaliğ olmakbaliBali kedisibalibaşbalibeybalibuntalmabelmabedmabede koymakmabedi fersudemabeka
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın