bağlanım eğrisi ne demek?

 1. (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım eşitliğinin çizge gösterimi. Üç boyutlu olduğunda bağlanım yüzeyi adını alır.
 2. (en)Regression curve.

bağlanım erkesi

 1. Bir dizigeyi oluşturan parçacıklardan birini dizgeden kurtarmak ya da dizgeyi kurucu parçacıklarına ayırmak için gerekli erke.
 2. (en)Binding energy.
 3. (al)Bindungsenergie
 4. (fr)Énergie de liaison

bağlanım eşitliği

 1. Bk. bağlanım denklemi.
 2. (en)Regression equation.

eğri

 1. Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı.
 2. Yay gibi kavislenmiş, eğmeçli, mukavves.
 3. Yatay veya düşey olmayan, bütünüyle bir yana eğilmiş bulunan, eğik, mail.
 4. Yanlış bir biçimde
 5. Bir olayın şiddetindeki azalış ve çoğalışları gösteren çizgi.
 6. Doğru veya düz olmayan çizgi, yüzey.
 7. Bk. kavis
 8. Bir özelliğin yeğinliğindeki değişimleri özetleyen çizgi.
 9. (en)Curve.
 10. (en)Crooked.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağlanım erkesibağlanım eşitliğibağlanım çözümlemesibağlanım denklemibağlanım doğrusubağlanımbağlanım katsayısıbağlanım yüzeyibağlanılan iğnebağlanılan uçbağlanıldıbağlanılıyorbağlanbağlanabilirbağlanakbağlanamazbağlanan değişkeneğrisi doğrusuna gelmekeğrisei koordinatlarda laplace operatörüeğriseleğrisel bağıntıeğrisel bağlanımeğrisel eğilimeğrieğri altı alaneğri altındaki alaneğri aşağıeğri av bıçağıeğreeğrekeğreltieğrelti otlarıeğrelti otu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın