bağlanım eşitliği ne demek?

 1. Bk. bağlanım denklemi.
 2. (en)Regression equation.

bağlanım denklemi

 1. (bağlanım çözümlemesi) (…)Y olasılıksal değişkeni ile (…) olasılıksal değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Y'yi X/lere bağlayan denklem. Y, tek değişkene bağlı ise, bu denklem, Y s= f(X) + (…) biçiminde verilir. Burada, e, yanılgı terimi ve E(Y/x) = f(x)'dir. Doğrusal ilişkilerde, (…)bağlanım katsayıları olmak üzere, Y tek değişkene bağlı ise, denklem (…) ve birden çok değişkene bağlı ise,(…)olur. anlamdaş bağlanım eşitliği.
 2. (en)Regression equation.

bağlanım

 1. Bir açıklığın veya iki anatomik oluşumun kenarlarını birleştiren nokta
 2. Bağlanma işi veya biçimi.
 3. Siyasal veya sosyal konularda yan tutma.
 4. (bağlanım çözümlemesi) 1) Başlangıçta Galton'ca kalıtım kuramındaki belirli bağıntıları belirtmek için kullanılan, daha sonra bu tür bağıntıları incelemek amacıyla geliştirilen istatistiksel yöntemlere verilen genel ad. Buna ilişkin çözümlemebağlanım çözümlemesi olarak bilinir. 2) Bir değişkeni öteki değişkenlere bağlama işi ve biçimi.
 5. (en)Regression.

bağlanım çözümlemesi

 1. Bk. bağlanım.
 2. (en)Regression analysis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağlanımbağlanım çözümlemesibağlanım denklemibağlanım doğrusubağlanım eğrisibağlanım erkesibağlanım katsayısıbağlanım yüzeyibağlanılan iğnebağlanılan uçbağlanıldıbağlanılıyorbağlanbağlanabilirbağlanakbağlanamazbağlanan değişkeneşitliği bozmak için oynanan oyuneşitliğin geçişme özelliğieşitlikeşitlik bağıntısıeşitlik derecesieşitleeşitlemeeşitleme çukur fırınıeşitleme çukurueşitleme sıcaklığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın