eğre ne demek?

  1. (I) Kağnı tekerinin dönmesini kolaylaştıran araç. (Alcılı *Delice -Ankara)

eğrek

  1. Dede Korkut’ta Serek’in kardeşi.
  2. Dinlenme yeri.

eğrelti

  1. Otu.
  2. Eğrelti otu.
  3. (en)Bracken.
  4. (en)Fern.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eğrekeğreltieğrelti otlarıeğrelti otueğrelti otu zehirlenmesieğrelti otugillereğrelti özütüeğreltiotları bilgisieğreltiotueğreltiotu benzerieğbeeğdieğdirişeğdirme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın