eğrelti otları ne demek?

 1. Kök, gövde, yaprak ve iletim dokuları bulunan, çiçek ve tohumları bulunmayan, sporla çoğalan bitkiler.
 2. (la)Pteridophyta

eğrelti otu

 1. Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, aşkmerdiveni, eğrelti, fujer (Driopteris filix-mas).
 2. Dünyanın her bölgesinde yetişen, ülkemizde başta Karadeniz bölgesi ve Bolu dolayında bol miktarda görülen, orman içlerinde, rutubetli bölgelerde yetişen, 50-70 cm boyunda, Karadeniz bölgesinde kurutulup yem maddesi olarak kullanılan, çok yıllık zehirli bir bitki. Çok sayıda zehirli madde içerir. Bunlar arasında bir üraminaz, çeşitli karsinojenler ve ptakuilosit adı verilen kanamaya neden olan bir madde vardır, Pteridium aquilinum.
 3. (en)Fern.
 4. (en)Filix mas
 5. (la)Pteridium aquilinum, Polypodium vulgare

eğrelti otu zehirlenmesi

 1. Sığırlar tarafından eğrelti otunun tüketilmesi sonucu tiyaminaz enziminin B1 vitaminini parçalamasıyla oluşan, trombositopeni, agranülositozis ve anemi gibi kan tablosundaki bozuklukların yanı sıra, taşıdığı tiyaminaz nedeniyle tiyamin eksikliği, burun ve döl yolu mukozasında kanama, kan işeme ve idrar torbası tümörleriyle belirgin akut veya kronik seyirli zehirlenme. Erişkin sığırlarda görülen Haematuria vesicalis bovis, eğrelti otunun bulunduğu meralarda yıllarca kalan sığırlarda, en fazla 6-12 yaş öküz ve ineklerde görülen özellikle idrar torbasında karnabahar görünüşünde biçimlenen tümörlerin neden olduğu kanama belirtileriyle ayırt edilen zehirlenmedir.
 2. (en)Pteridium aquilinum poisoning.

ot

 1. Ağı, zehir.
 2. İlaç.
 3. Esrar.
 4. Otla yapılmış veya otla doldurulmuş.
 5. Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
 6. Yunanca kulak anlamında kullanılan ön ek
 7. Toprak üstü gövdeleri genelde yeşil renkli olan ve ikincil kalınlaşmanın olmadığı bitkiler.
 8. Hayvan yemlerinin tümü.
 9. (en)Output transformer.
 10. (en)Occupational Therapy Use of a vocational or vocational tasks as a form of therapy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eğrelti otueğrelti otu zehirlenmesieğrelti otugillereğrelti özütüeğreltieğreltiotları bilgisieğreltiotueğreltiotu benzerieğreltiotu yaprağıeğreltiotu yığınıeğreeğrekotları çevirerek kurutmakotları çevirip kurutan makineotları güneşe yaymakotları temizlemekotlara ait olanotlarda kızışmaotla beslemekotlaçotlakotlak ayrığıotlak keneleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın