bağlanım ne demek?

  1. Bağlanma işi veya biçimi.
  2. Siyasal veya sosyal konularda yan tutma.
  3. (bağlanım çözümlemesi) 1) Başlangıçta Galton'ca kalıtım kuramındaki belirli bağıntıları belirtmek için kullanılan, daha sonra bu tür bağıntıları incelemek amacıyla geliştirilen istatistiksel yöntemlere verilen genel ad. Buna ilişkin çözümlemebağlanım çözümlemesi olarak bilinir. 2) Bir değişkeni öteki değişkenlere bağlama işi ve biçimi.
  4. Bir açıklığın veya iki anatomik oluşumun kenarlarını birleştiren nokta
  5. (en)Regression.

bağlanım çözümlemesi

  1. Bk. bağlanım.
  2. (en)Regression analysis.

bağlanım denklemi

  1. (bağlanım çözümlemesi) (…)Y olasılıksal değişkeni ile (…) olasılıksal değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Y'yi X/lere bağlayan denklem. Y, tek değişkene bağlı ise, bu denklem, Y s= f(X) + (…) biçiminde verilir. Burada, e, yanılgı terimi ve E(Y/x) = f(x)'dir. Doğrusal ilişkilerde, (…)bağlanım katsayıları olmak üzere, Y tek değişkene bağlı ise, denklem (…) ve birden çok değişkene bağlı ise,(…)olur. anlamdaş bağlanım eşitliği.
  2. (en)Regression equation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağlanım çözümlemesibağlanım denklemibağlanım doğrusubağlanım eğrisibağlanım erkesibağlanım eşitliğibağlanım katsayısıbağlanım yüzeyibağlanılan iğnebağlanılan uçbağlanıldıbağlanılıyorbağlanbağlanabilirbağlanakbağlanamazbağlanan değişken
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın