bağımlı alg ne demek?

 1. Alglerin, bulundukları ortamlara herhangi bir şekilde bağlı olarak topluluklar hâlinde yaşamaları.

bağımlı çocuk

 1. İstenilen yönde gelişebilmek için ana babası ve çevresindeki başka kimseler ile iyi ilişkiler kurmaya gereksinme duyan çocuk. 2-Ana babasından, içinde yaşadığı toplumdan paraca ya da başka türlü yardım bekleyen çocuk.
 2. Kendi kendine yetmeyen ve hareketlerinde bağımsız olamayan çocuk.
 3. (en)Dependent child.

bağımlı değer

 1. (en)Dependent value

alg

 1. Su yosunu.
 2. Sulu ortamda yaşayan tek hücreli organizmalardır.Fotosentez yada fagosite yaparak beslenir.
 3. Deniz yosunu.
 4. Vücut yapıları gerçek kök, gövde ve yaprak olarak farklılaşmamış olan, iletim demetleri bulunmayan ve klorofil-a içeren sucul bitkiler.
 5. (en)Alga suyosunu.
 6. (en)Alga.
 7. (en)Algae.
 8. (la)Algae

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağımlı çocukbağımlı değerbağımlı değişkenbağımlı değişmebağımlı dosyabağımlıbağımlı etki alanıbağımlı gerilim kaynağıbağımlı halbağımlı hayat sigortasıbağımlamabağımlamakbağımlaşımbağımlaşmabağımlaşmakalgalg algealg bilimialg çiçeklenmesialg iflasıalg patlamasıalg unualg zehirlenmesialgaalga flouralal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın