ayrılık yanlısı ne demek?

 1. (en)Separatist.

ayrılık yaratan

 1. (en)Divisive.

ayrılık

 1. Ayrı olma durumu.
 2. Birinden uzak düşme.
 3. Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mübayenet.
 4. Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması.
 5. Ölçülen değerlerin belli bir değere olan farkı.
 6. Bir makine parçasında, bir boyutun itibari değeriyle, bu boyut için kabul edililebilir en büyük ve en küçük değer arasındaki cebirsel fark.
 7. (en)Parting.
 8. (en)Separation.
 9. (en)Dissimilarity.
 10. (en)Difference.

yanlısı

 1. (en)Proponent.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayrılık yaratanayrılıkayrılık acısıayrılık sapmaayrılık şiiriayrılıkçıayrılıkçılıkayrılıayrılı dillerayrılı zamirlerayrılayrılabilenayrılabilirayrılabilir kaynakayrılabilir klavyeyanlısıyanlıyanlı kestiririyanlı örneklemyanlı örneklemeyanlı sınama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın