ayrılı ne demek?

  1. Ayrılmış olan, ayrı duran, munfasıl.
  2. Farklılaşmış.
  3. Ayrık, tekil, kopmuş.
  4. (en)Variance.
  5. (en)Something separate.

ayrılı diller

  1. Kelimeleri değişmez olup çoğu tek hecelilerden ibaret bulunan ve bunların gramer ilgileri cümle içindeki yerleriyle belli olan diller: Çince gibi.
  2. (fr)Langues isolantes

ayrılı zamirler

  1. Bu zamirlerin çeşitleri şunlardır: 1 KİŞİ ZAMİRLERİ (Pronoms personnels: ben, sen, o...). 2. ÖZEDÖNÜŞ ZAMİRLERİ (Pr. réfléchis: Kendini, kendine..,). 3. BELİRSİZ ZAMİRLER (Müphem z. Pr. indéfinis: her kim, biri, kimi...). 4. ÜLEŞTİRME ZAMİRLERİ (Pr. distributif s : her Uri, her birine,..). 5. TOPLULUK ZAMİRLERİ (Pr. collectifs: herkes, çoğu, hepsi...). 6. KARŞILIKLI ZAMİRLER (Pr. réciproques: birbirini, birbirine). 7. PEKİTMELİ ZAMİRLER (Bak). 8. GÖSERME ZAMİRLERİ (Bkz. Göstermelik). 9. SORU ZAMİRLERİ (Pr. interrogatifs: Tam, hangisi).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayrılı dillerayrılı zamirlerayrılıkayrılık acısıayrılık sapmaayrılık şiiriayrılık yanlısıayrılık yaratanayrılıkçıayrılıkçılıkayrılayrılabilenayrılabilirayrılabilir kaynakayrılabilir klavye
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın