ayrılıkçı ne demek?

 1. Ayrılıkçılık yanlısı olan.
 2. (en)Schismatic, schismatical.

ayrılıkçılık

 1. Bağlı oldukları devletten ayrılıp belirli bir toprak parçası üzerinde ayrı bir siyasal varlık gösteren kişi ya da grubun eylemi, durumu.
 2. (en)Separatism, advocacy of separation, support for segregation or secession.

ayrılıkçılık

 1. Bağlı oldukları devletten ayrılıp belirli bir toprak parçası üzerinde ayrı bir siyasal varlık gösteren kişi ya da grubun eylemi, durumu.
 2. (en)Separatism, advocacy of separation, support for segregation or secession.

ayrılık

 1. Ayrı olma durumu.
 2. Birinden uzak düşme.
 3. Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mübayenet.
 4. Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması.
 5. Ölçülen değerlerin belli bir değere olan farkı.
 6. Bir makine parçasında, bir boyutun itibari değeriyle, bu boyut için kabul edililebilir en büyük ve en küçük değer arasındaki cebirsel fark.
 7. (en)Parting.
 8. (en)Separation.
 9. (en)Dissimilarity.
 10. (en)Difference.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayrılıkçılıkayrılıkayrılık acısıayrılık sapmaayrılık şiiriayrılık yanlısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın