ayrılı zamirler ne demek?

 1. Bu zamirlerin çeşitleri şunlardır: 1 KİŞİ ZAMİRLERİ (Pronoms personnels: ben, sen, o...). 2. ÖZEDÖNÜŞ ZAMİRLERİ (Pr. réfléchis: Kendini, kendine..,). 3. BELİRSİZ ZAMİRLER (Müphem z. Pr. indéfinis: her kim, biri, kimi...). 4. ÜLEŞTİRME ZAMİRLERİ (Pr. distributif s : her Uri, her birine,..). 5. TOPLULUK ZAMİRLERİ (Pr. collectifs: herkes, çoğu, hepsi...). 6. KARŞILIKLI ZAMİRLER (Pr. réciproques: birbirini, birbirine). 7. PEKİTMELİ ZAMİRLER (Bak). 8. GÖSERME ZAMİRLERİ (Bkz. Göstermelik). 9. SORU ZAMİRLERİ (Pr. interrogatifs: Tam, hangisi).

ayrılı

 1. Ayrılmış olan, ayrı duran, munfasıl.
 2. Farklılaşmış.
 3. Ayrık, tekil, kopmuş.
 4. (en)Variance.
 5. (en)Something separate.

ayrılı diller

 1. Kelimeleri değişmez olup çoğu tek hecelilerden ibaret bulunan ve bunların gramer ilgileri cümle içindeki yerleriyle belli olan diller: Çince gibi.
 2. (fr)Langues isolantes

zamir

 1. Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl.
 2. İçyüz, iç.
 3. Bk. adıl
 4. Isim olmayıp, ismin yerini tutar
 5. Yürek, vicdan.
 6. Gönülde gizli olan sır.
 7. Adın yerini tutan sözcük.
 8. İç, içyüz.
 9. (en)Pronoun.
 10. (en)Pronoun adıl.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayrılıayrılı dillerayrılıkayrılık acısıayrılık sapmaayrılık şiiriayrılık yanlısıayrılık yaratanayrılıkçıayrılıkçılıkayrılayrılabilenayrılabilirayrılabilir kaynakayrılabilir klavyezamirli isim öbeğizamirlik kökzamirzamir bükünüzamir i fiilızamir nsizamirezamimezaminzamin olmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın