ayrılı diller ne demek?

 1. Kelimeleri değişmez olup çoğu tek hecelilerden ibaret bulunan ve bunların gramer ilgileri cümle içindeki yerleriyle belli olan diller: Çince gibi.
 2. (fr)Langues isolantes

ayrılı zamirler

 1. Bu zamirlerin çeşitleri şunlardır: 1 KİŞİ ZAMİRLERİ (Pronoms personnels: ben, sen, o...). 2. ÖZEDÖNÜŞ ZAMİRLERİ (Pr. réfléchis: Kendini, kendine..,). 3. BELİRSİZ ZAMİRLER (Müphem z. Pr. indéfinis: her kim, biri, kimi...). 4. ÜLEŞTİRME ZAMİRLERİ (Pr. distributif s : her Uri, her birine,..). 5. TOPLULUK ZAMİRLERİ (Pr. collectifs: herkes, çoğu, hepsi...). 6. KARŞILIKLI ZAMİRLER (Pr. réciproques: birbirini, birbirine). 7. PEKİTMELİ ZAMİRLER (Bak). 8. GÖSERME ZAMİRLERİ (Bkz. Göstermelik). 9. SORU ZAMİRLERİ (Pr. interrogatifs: Tam, hangisi).

ayrılı

 1. Ayrılmış olan, ayrı duran, munfasıl.
 2. Farklılaşmış.
 3. Ayrık, tekil, kopmuş.
 4. (en)Variance.
 5. (en)Something separate.

dil

 1. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı
 2. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban
 3. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi
 4. Belli durumlara, mesleklere, konulara özgü dil.
 5. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri.
 6. Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili
 7. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası.
 8. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı.
 9. Gönül, yürek.
 10. Ağız boşluğunda bulunan, çizgili kaslardan oluşmuş, lokmanın biçimlenmesinde, yutma, tat alma ve konuşmanın biçimlenmesinde görev alan çok hareketli bir organ, glossa, lingua.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ayrılı zamirlerayrılıayrılıkayrılık acısıayrılık sapmaayrılık şiiriayrılık yanlısıayrılık yaratanayrılıkçıayrılıkçılıkayrılayrılabilenayrılabilirayrılabilir kaynakayrılabilir klavyediller çarpışmasıdillerde dolaşmakdillerde gezmekdillerde olmakdillere destandillere destan olmakdillere düşmekdillere düşürmekdilleridillekdillendirmedillendirmekdillengeçdillenmedill
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın