zamir i fiilı ne demek?

 1. Bk. kişi eki

kişi eki

 1. Fiil çekimlerinde kullanılan ve kişiyi gösteren ek, şahıs eki: Geldi-m, gelmiş-sin gibi.
 2. (Derleme.. şahıs eki, şahıs bildirici ek) Eylem çekimlerinde kullanılan ve kişi gösteren ek. Türkçede dört grupkişi eki vardır. s 1 Grup Kişi Ekleri. 1. K.T. -m (geldim, gelsem) ; 1. K.Ç. -k (geldik, gelsek) 2. K.T. -n (geldin, gelsen) ; 2. K.Ç. -iniz (geldiniz, gelseniz) 3. K.T. (geldi, gelse) ; 3. K.Ç. -1er (geldiler, gelseler) . II. Grup Kişi Ekleri. 1. K.T. -im (gelmişim, geliyorum, gelirim, geleceğim, gelmeliyim) 2. K.T. -sin (gelmişsin, geliyorsun, gelirsin, geleceksin, gelmelisin) 3. K.T. (gelmiş, geliyor, gelir, gelecek, gelmeli) . 1. K.Ç. -iz (gelmişiz, geliyoruz, geliriz, geleceğiz, gelmeliyiz) 2. K.Ç. -siniz (gelmişsiniz, geliyorsunuz, gelirsiniz, geleceksiniz, gelmelisiniz) 3. K.Ç. -1er (gelmişler, geliyorlar, gelirler, gelecekler, gelmeliler) . III. Grup Kişi Ekleri. 1. K.T. I. K.Ç. 2. K.T. (gel) 2. K.Ç. -in (gelin) 3. K.T. -sin (gelsin) 3. K.Ç. -sinler (gelsinler) . IV. Grup Kişi Ekleri. 1. K.T. -im (geleyim) ; 1. K.Ç. -lim (gelelim) 2. K.T. -sin (gelesin) ; 2. K.Ç. -siniz (gelesiniz) 3. K.T. (gele) ; 3. K.Ç. -1er (geleler) vb. 1. K.T. -im (geleyim) ; 1. K.Ç. -lim (gelelim) 2. K.T. -sin (gelesin) ; 2. K.Ç. -siniz (gelesiniz) 3. K.T. (gele) ; 3. K.Ç. -1er (geleler) vb.
 3. (en)Personal ending.
 4. (fr)Désinence personnelle

zamir

 1. Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl.
 2. İçyüz, iç.
 3. Bk. adıl
 4. Isim olmayıp, ismin yerini tutar
 5. Yürek, vicdan.
 6. Gönülde gizli olan sır.
 7. Adın yerini tutan sözcük.
 8. İç, içyüz.
 9. (en)Pronoun.
 10. (en)Pronoun adıl.

zamir bükünü

 1. Bazı dillerde isim çekiminden ayrı olan zamir ve zamirsi sıfat çekimi,
 2. (fr)Flexion pronominale

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

fiilı

 1. Bk. güncel

Türetilmiş Kelimeler (bis)

zamirzamir bükünüzamir nsizamirezamire aitzamiri izafizamiri vasfizamirli isim öbeğizamirlik kökzamirsi sıfatzamimezaminzamin olmakzamzam gelmekzam görmekzam onunkizam paketiii 0i accepti adore youi agreei agree thati am a bankeri am a housewifei am a lesbiani am a managerababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın