dikeç sonu ne demek?

  1. (en)Column break.

column

  1. Bkz. kolon
  2. Sütun, basamak, direk
  3. Bir yazarın gazete veya dergide muntazaman ve aynı başlık altında çıkan yazısı, fıkra

dikeç sınırları

  1. (en)Column boundaries.

dikeç başlığı

  1. Bir çizelgedeki dikeçlerde yer alan değerlerin ilişkin olduğu değişken ya da değişken bölümlerini gösterir başlık.
  2. (en)Caption.
  3. (en)Column heading.

sonu

  1. (en)Ends with

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dikeç sınırlarıdikeç başlığıdikeç değeri yönergeleridikeç genişliğidikeç grafiğidikeç hizalamadikeçdikeç imidikeç kertesidikedike dykedike reevedikdik açıdik açılıdik alasıdik ark izsonusonu belirsiz atılımsonu dalgalısonu fena olacaksonu geldisonu gelmeyensonu gelmez lafsonu kötü olmaksonu olansonu olmasonson adamson ağırlıkson anson and heir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın