aritmetik geometrik ortalama ne demek?

 1. (…)
 2. (en)Arithmetic-geometric mean.
 3. (fr)Moyenne arithmetico-géométrique

aritmetik geometrik ortalama eşitsizliği

 1. (…)
 2. (en)Arithmetic-geometric mean inequality.
 3. (fr)Inégalité moyenne arithmético-géométrique

aritmetik

 1. Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu.
 2. Bu bilimle ilgili.
 3. Bk. sayal
 4. Matematiğin sayılarla ilgili bölümünü temel alan, sayıların özellik ve işlemlerini anlatan ders.
 5. (en)Arithmetic.
 6. (en)Arithmetical.

geometrik

 1. Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesi
 2. Bk. çizel
 3. (en)Geometric.
 4. (en)Geometrical.

ortalama

 1. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı), vasati
 2. İki karşıt düşünce arasında olan, yaklaşık.
 3. Orta yerinden.
 4. Ortalamak işi.
 5. İklimbilimde, örneğin sıcaklık gibi bir hava olayının ay ya da yıl gibi belli süreler içindeki nicelik toplamının, o süreyi oluşturan gün sayısına bölünmesiyle elde edilen az çok durağan değer.
 6. Bir niceliğin özdeş koşullar altında alınan ölçümleri toplamının ölçüm sayısına bölümü.
 7. Çerçevelemede asıl konuyu çerçevenin ortasına yerleştirme. Sinem
 8. Bir göstericinin ışıtacını, resmin her noktasını eşit yeğinlikte aydınlatacak biçimde düzenleme. Sinem./TV
 9. Bir ışıldağın ışıtacını, en yeğin aydınlatmayı sağlayacak biçimde, ışıldağın odak noktasına göre ayarlama.
 10. Bir değer dağılımındaki her bir değerin olasılığı çarpılıp toplandıktan sonra, olasılıklar toplamına bölünmesinden çıkan sayı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aritmetik geometrik ortalama eşitsizliğiaritmetikaritmetik diziaritmetik dizi için dirichlet teoremiaritmetik ifadearitmetik işleçaritmetik işlemaritmetik işlem birimiaritmetik kaydırmaaritmetik komutaritmetic meanaritmeticalaritmetiğin temel işlemleriaritmetiğin temel teoremiaritmaaritma havuzugeometrikgeometrik bükülmegeometrik çizimgeometrik dizigeometrik dönüşümün ikili elemanıgeometrik düzenlilikgeometrik düzensizlikgeometrik eşizgeometrik izomergeometrik izomerlergeometrigeometri türügeometri uzmanıgeometria tırtılıgeometric
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın