ortalama ne demek?

 1. İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı), vasati

  Ortalama bir hesapla doksan yıllık bir ev demektir.

  M. Ş. Esendal
 2. İki karşıt düşünce arasında olan, yaklaşık.
 3. Orta yerinden.
 4. Ortalamak işi.
 5. İklimbilimde, örneğin sıcaklık gibi bir hava olayının ay ya da yıl gibi belli süreler içindeki nicelik toplamının, o süreyi oluşturan gün sayısına bölünmesiyle elde edilen az çok durağan değer.
 6. Bir niceliğin özdeş koşullar altında alınan ölçümleri toplamının ölçüm sayısına bölümü.
 7. Çerçevelemede asıl konuyu çerçevenin ortasına yerleştirme. Sinem
 8. Bir göstericinin ışıtacını, resmin her noktasını eşit yeğinlikte aydınlatacak biçimde düzenleme. Sinem./TV
 9. Bir ışıldağın ışıtacını, en yeğin aydınlatmayı sağlayacak biçimde, ışıldağın odak noktasına göre ayarlama.
 10. Bir değer dağılımındaki her bir değerin olasılığı çarpılıp toplandıktan sonra, olasılıklar toplamına bölünmesinden çıkan sayı.
 11. Aritmetik ortalama.
 12. (en)Average.
 13. (en)Centring, (ABD) centering.
 14. (en)Medium.
 15. (en)Mean.
 16. (en)Equated.
 17. (en)Fair average.
 18. (en)Medial.
 19. (en)Normal.
 20. (en)Center alignment.
 21. (en)Mean average.
 22. (al)Durchschnittlich
 23. (fr)Moyenne
 24. (fr)Centrage

ortalama akım

 1. (en)Average current, average flow.

ortalama aktiflik katsayısı

 1. Bir iyonk bileşiğin deneysel olarak ölçülen aktiflik katsayısı. Ortalama aktiviflik katsayısını, tek tek bileşenlerin aktiflik katsayısına ayırmak mümkün değildir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ortalama akımortalama aktiflik katsayısıortalama alınıyorortalama alyuvar çapıortalama alyuvar hacmiortalama alyuvar hemoglobin derişimiortalama alyuvar hemoglobiniortalama alyuvar kalınlığıortalama anlakortalama anlamda süreklilikortalaortaorta açılı ışınorta açınıkorta afrikaorta afrika cumhuriyeti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın