geometria tırtılı ne demek?

  1. (en)Geometer.

geometri

  1. Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese.
  2. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders.
  3. Bk. uzam bilgisi
  4. Noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özelliklerini, ölçümlerini ve aralarındaki bağıntıları inceleyen matematik dalı.
  5. Orta dereceli ve yüksek okullarda öğrencilere noktalar, çizgiler, yüzeyler ile cisimlerin özellikleri, ölçümleri ve aralarındaki bağıntılar üzerinde gözlem ve uygulamalara dayalı olarak belli bilgi ve anlayışları kazandırmak amacıyle matematik kümesi içinde okutulan ders.
  6. (en)Geometry.
  7. (en)Geometry hendese.

geometri türü

  1. (en)Geometry type

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geometrigeometri türügeometri uzmanıgeometricgeometric attenuationgeometergeomeangeomedicinetırtıltırtıl çekmetırtıl hücreleritırtıl kesmektırtıl ordusutırtıktırtık tırtıktırtık yapmaktırtık zinciritırtıkçı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın