aritmetik dizi ne demek?

 1. Ardışık terimleri arasındaki ayrım değişmeyen dizi: 1,3,5,7,9... dizisi aritmetik bir dizi olup ortak çarpan denilen değişmez oranı 2 sayısıdır.
 2. Her bir terimi bir önceki terimin aynı d sayısı ile toplanmasıyla elde edilen dizi. Daha açık olarak a, a + d, a + 2d, ..., a + (n-l)d, ... dizisi.
 3. (en)Arithmetic sequence.
 4. (en)Arithmetic progression.
 5. (en)Arithmetical progression.
 6. (fr)Suite arithmétique

aritmetik dizi için dirichlet teoremi

 1. (…)
 2. (en)Dirichlet's theorem on primes.
 3. (fr)Théorème de la progression arithmétique

aritmetik geometrik ortalama

 1. (…)
 2. (en)Arithmetic-geometric mean.
 3. (fr)Moyenne arithmetico-géométrique

dizi

 1. Dizi film.
 2. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.
 3. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
 4. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra.
 5. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
 6. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
 7. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
 8. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
 9. Film.
 10. Oturma yeridizisi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aritmetik dizi için dirichlet teoremiaritmetik geometrik ortalamaaritmetik geometrik ortalama eşitsizliğiaritmetik ifadearitmetik işleçaritmetikaritmetik işlemaritmetik işlem birimiaritmetik kaydırmaaritmetik komutaritmetic meanaritmeticalaritmetiğin temel işlemleriaritmetiğin temel teoremiaritmaaritma havuzudizidizi adıdizi dibinden ayrılmamakdizi dizidizi düzenledizi filmdizi fişidizi halinde çıkmakdizi halinde yayınlanan karikatürdizi ışıklardizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın