aritmetiğin temel teoremi ne demek?

 1. Birden büyük her tam sayı asaldır veya asal sayıların çarpımına eşittir.
 2. (en)Fundamental teorem of arithmetic.
 3. (fr)Théorème fondamental de l'aritmettique

aritmetiğin temel işlemleri

 1. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri.
 2. (en)Fundamental operations of arithmetic.
 3. (fr)Opérationes fondamentales d'arithmétique

aritmetic mean

 1. Sayal ortalama

temel

 1. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
 2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
 3. En önemli, belli başlı, ana, esas, asıl, baz
 4. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler
 5. Bir nota için kaynak alınabilecek en pes perdeli ses.
 6. (Genel anlamda) Bir şeyin üzerindetemellendiği, kurulduğu şey (bir evintemeli, bir kurumuntemeli vb.).
 7. Tinsel nitelikte bir şeyin varsaydığı ve kendisine dayandığı ilke. (Ma tematiğintemeli, hukukuntemeli, eğitimintemeli, ahlâkıntemeli vb. Ahlâkıntemeli, bir ahlâk öğretisinde, ahlaksal doğruların kendisinden çıkarıldığı ilkedir; (ör. Epikuros'un ahlâk felsefesinde bu ilke haz'dır).
 8. Bütün bir bilgiler bağlamının kendisinden çıkarılabildiği en genel ve en yalın önerme; en genel önermelerden ve en genel düşüncelerden kurulmuş bir dizge. (Ör. Tümevarımıntemeli, kendisinden biçimsel olarak olaylardan yasalara geçme hakkının çıkarılabileceği bir ilkedir.)
 9. Bir şeyin gelişimi için ilk ögeler.
 10. En önemli, belli başlı, ana, esas.

teorem

 1. Kanıtlanabilen bilimsel önerme.
 2. Mantıksal usa vurma ile kanıtlanan önermenin veya özelliğin bildirimi.
 3. Doruluğu kanıtlanabilen önerme.
 4. Bk. kanıtsav
 5. (en)Theorem.
 6. (fr)Théorème

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aritmetiğin temel işlemleriaritmetic meanaritmeticalaritmetikaritmetik dizitemeltemel adımtemel alantemel alan adıtemel amino asitler eaatemel aminoasittemel anamaltemel anlamtemel atma törenitemel atmaktemeccüdtemeccüstemeddüdtemeddühtemeddüh etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın