arazi aracı ne demek?

 1. Her türlü arazide kullanılabilecek biçim ve güçte yapılmış motorlu araç.
 2. (en)Off- road vehicle.

arazi açma

 1. Fundalık, koruluk, sazlık yerleri temizleyerek tarıma ya da inşaata elverişli duruma getirme.

arazi açmak

 1. Fundalık, koruluk, sazlık yerleri temizleyerek tarıma elverişli duruma getirmek.

aracı

 1. Ara bulucu.
 2. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt.
 3. İki şey arasında, bağlantı kuran kimse, vasıta.
 4. Hakim, yargıç.
 5. Mutavassıt, delil.
 6. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.
 7. Ruhötesi deneylerinde, ruhlarla insanlar arasındaaracılık ettiğini ileri süren kişi.
 8. Bkz. mediyatör, nörotransmiter
 9. Bk. arakonakçı.
 10. Uzlaştırıcı, anlaşma sağlayan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arazi açmaarazi açmakarazi bilgisiarazi çıkıntısıarazi doldurmaaraziarazi drenajıarazi drenajiarazi düzlemesiarazi etüdüarazarazanarazbararazbar buselikarazbarbuselikaracıaracı adıaracı alış satımcasıaracı bankaaracı borçlanımıaracı değişkenaracı dilaracı erekaracı etkinlikaracı karıaracaraca ataaraceaearachicarachic acid
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın