arazi açmak ne demek?

 1. Fundalık, koruluk, sazlık yerleri temizleyerek tarıma elverişli duruma getirmek.

arazi açma

 1. Fundalık, koruluk, sazlık yerleri temizleyerek tarıma ya da inşaata elverişli duruma getirme.

arazi aracı

 1. Her türlü arazide kullanılabilecek biçim ve güçte yapılmış motorlu araç.
 2. (en)Off- road vehicle.

açmak

 1. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
 2. Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak
 3. Engeli kaldırmak.
 4. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
 5. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak.
 6. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak.
 7. Çevresini genişletmek.
 8. Birbirinden uzaklaştırmak.
 9. Almacı çalıştırmak için düğmeye basmak ya da düğmeyi çevirmek.
 10. (en)Offer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arazi açmaarazi aracıarazi bilgisiarazi çıkıntısıarazi doldurmaaraziarazi drenajıarazi drenajiarazi düzlemesiarazi etüdüarazarazanarazbararazbar buselikarazbarbuselikaçmakaçmaaçma banyosuaçma düğmesiaçma kapamaaçma kapama belirteciaç acınaaç açaç aç ile yatınca arada dilenci doğaraç açık kalmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın