araz ne demek?

 1. Araz, devamlılığı ve kalıcılığı olmayan, ken­di başına bir varlığı bulunmayan ve var olmak için dayanacak bir cevhere muhtaç olan şey demektir.
 2. Bir arada görülen ve özel bir durumu veya hastalığı anlatan durum.
 3. Belirtiler.
 4. İlinek.
 5. Bulgu

  Bu hastalığın gösterdiği çeşitli araz üzerindeki sayısız müşahedelerim bana bir nevi pratik ihtisas temin etmişti.

  R. N. Güntekin
 6. Osmanlıca'da yazılışı: a'raz.
 7. İşâret, alâmet.
 8. Esenlik, mutluluk.
 9. Belirti, işaret.
 10. Sel, akıntılı su.
 11. Bk. ilinek
 12. Bk. beliri
 13. Bk. sendrom
 14. Belirti.
 15. Saadet.
 16. Bir tür ot.
 17. Soğuk.
 18. İşaret, alamet.
 19. Hastalık, dert.
 20. (en)Symptoms.
 21. (en)Sign.
 22. (en)Symptom.
 23. (en)Syndrome.

ilinek

 1. (Aristoteles'te) Bir konuya bağlı olan ve o konu olmadan kendisi var olamayan şey; kendi başına var olamayan, bir taşıyıcıyı, bir tözü gerektiren şey; tözün niteliği.(Ör. Aklık nesneden bağımsız olarak var olamaz.) Karşıtı ve bağlılaşık kavramı: bk. töz
 2. Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz.
 3. (Lat. accidens = rastlantısal olan, çıka gelen) : 1- Bir nesneye zorunlu olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan; rastlantı ile olan nitelik. // Platon-Aristoteles açımlayıcısı Yeni Platoncu Porphyrios, Eisagogé adlı yapıtında ilineği şöyle tanımlar: "Konu (özne) değişmeksizin ortaya çıkabilen ya da yok olabilen şey." Bu tanım sonradan bütün mantıkçılarca kabul edilmiştir. İlinekler iki türlüdür: Ayrılır ve ayrılmazilinekler. (Ör. Uyumak insan için ayrılır birilinektir.- Kara renkli olmaksa, zenci için ayrılmaz birilinektir.)
 4. (en)Accident.
 5. (fr)Accident
 6. (la)Accidens

arazan

 1. Rastgele, tesadüfen, tevafukan.

arazbar

 1. Türk müziğinde bir birleşik makam.
 2. (Ort. O.): Konuşma.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arazanarazbararazbar buselikarazbarbuselikarazetarazıaraziarazi açmaarazi açmakarazi aracıaraara açıklığıara açmakara aksli inis takimiara alıcı dalgalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın