anma hızı ne demek?

  1. Bir motorun güvenlik sınırları içinde dönebileceği en yüksek hız.
  2. (en)Rated speed.
  3. (al)Nenndrehzahl
  4. (fr)Vitesse nominale

anma çağrısı

  1. Önceden öğrenilen bilgi ve yaşantıların bilinçte canlandırılması.

anma çap

  1. Çelik telli halatta yuvarlak halat, yuvarlak damar ve yuvarlak telin eksenini dikey kesen bir düzlem üzerinde bulunan ve halatın, damarın ve telin çapını belirten birimi milimetre olan değer.
  2. (en)Mention diameter.

hz

  1. Hazreti. Yüce kabul edilen kutsal kimselere yüceltme anlamında kullanılan sıfat.
  2. (en)Hegira

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anma çağrısıanma çapanma çapıanma değeranma gösterisianmaanma günüanma imlerianma toplantısıanma törenihızı azalthızı azaltanhızı kesilerek düşmekhızı kesilmekhızılhızındahızını alamamakhızını almakhızını artırmakhızını ayarlamakhızhız almahız almakhız basıncıhız belirleyici basamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın