anma gösterisi ne demek?

 1. Geçmiş bir dönemin, artık çalışmayan ya da ölmüş bir sinemacının filmlerini, sinemanın gelişmesine katkıda bulunmakla birlikte zamanında dikkati çekmeyen filmleri, belirli bir türün ürünlerini tanıtmak üzere yapılan toplu gösterim.
 2. (en)Retrospective.
 3. (al)Retrospektive
 4. (fr)Rétrospective

anma

 1. Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme.
 2. Ölmüş bir insanı hatırlamak için yapılan tören, ihtifal.
 3. (en)Celebration.
 4. (en)Commemoration.
 5. (en)Mention.
 6. (en)Remembrance.
 7. (en)Rated.
 8. (en)Evocation.

anma çağrısı

 1. Önceden öğrenilen bilgi ve yaşantıların bilinçte canlandırılması.

gösteri

 1. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi.
 2. İlgi, dikkat çekmek için, bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun.
 3. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
 4. Veya tiyatroda film, oyun gösterme işi.
 5. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.
 6. Görüntüleyerek ve göstererek anlatım ya da öğretme
 7. Olgu yada olayları göstererek anlatma ve açıklama yöntemi.
 8. Belli olgu ve olaylara ilişkin ilkeleri açıklamak, birtakım teknik ve becerileri öğretmek amacıyle bir şeyi başkalarının önünde yaparak gösterme işi.
 9. (en)Performing.
 10. (en)Performance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anmaanma çağrısıanma çapanma çapıanma değeranma günüanma hızıanma imlerianma toplantısıanma törenigösterigösteri adamıgösteri alanıgösteri alayıgösteri cimnastiğigöstergöster bana ölçerigösterdigöstereçgöstereç çözümlemesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın