cimnastik araçları ne demek?

 1. Cimnastik alıştırmalarında, türlü amaçlarla kullanılan taşınır ya da durağan araçlar.
 2. (en)Appparatus.

cimnastik

 1. İnsanın beden ve ruh yeteneklerini geliştirmek amacıyla biyolojik olanaklar içinde uygulanan yöntemli, ölçülü ve düzenli vücut alıştırmaları.
 2. Yun. Vücud organlarını alıştırıp kuvvetlendirmek için yapılan idman. Beden terbiyesi.
 3. (en)Gymnastic.
 4. (fr)Gymnastique

cimnastik alanı

 1. Cimnastik çalışmalarının yapıldığı açık alan.
 2. (en)Gymnastics grounds.
 3. (fr)Préau

araç

 1. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
 2. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta.
 3. Bir şeye ulaşmak, bir şeyi elde etmek için yararlanılan kimse veya şey.
 4. Taşıt
 5. Bir sonuca ulaşmak için kullanılan şey.
 6. Bir işin yapılmasında, bir makinenin, bir motorun sökülmesi, takılması, ayarı ya da işletilmesinde kullanılan aletlerden her biri.
 7. Bir özdeği etkileyerek onda değişikliğe yol açan özdek ya da kuvvet.
 8. (en)Vehicular.
 9. (en)Vehicle.
 10. (en)Means.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cimnastikcimnastik alanıcimnastik ayakkabısıcimnastik bayramıcimnastik birinciliklericimnastik değneğicimnastik dersicimnastik grubucimnastik kasnağıcimnastik kılığıaraçları seçaraçlararaçlıaraçlı alıştırmalararaçlı cimnastik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın