ani akım ne demek?

 1. Bk. anlık akım
 2. (en)Instantaneous current.

anlık akım

 1. Zamanla değişen akımın anlık değeri.
 2. (en)Instantaneous current.
 3. (al)Momentanstrom
 4. (fr)Courant instantané

ani akis

 1. (en)Sudden flow

ani artış

 1. (en)Boom.

akım

 1. Akma işi.
 2. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan
 3. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan tarz.
 4. Debi.
 5. Bir akarsuyun herhangi bir kesiminde saniyede geçirdiği suyun oylumu : m3/sn.
 6. Bir iletken özdek içinde özgür eksiciklerin, eksi ve artı üşerlerin elektriksel alan etkisi ile akışları.
 7. Bir iletken boyunca elektronların deviniminden oluşan durum.
 8. Birim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kıvıl yük vb. ilişkin nicelik.
 9. Ekin, harmandan kalkan buğday.
 10. Düşünce, iletim.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ani akisani artışani ateşani baş dönmesiani bebek ölümü sendromuaniani bir duruşlaani boşaltma sendromuani çıkışani değişiklikanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute mustakımakım açıkakım antinoduakım armonikleriakım ayarlayıcıakım bağlağıakım birimiakım bobiniakım çekmeakım çeviriciakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın