amber ağacı ne demek?

  1. Baklagillerden bir cins mimoza (Geum urbonum).
  2. Özgül ağırlığı 0,5-0,6 gr./cm3 olan, açık kahverengi yüzeyde koyu çizgili görüntü veren ve cevizi andıran bir tür ağaç.
  3. (en)Gum tree.
  4. (al)Nussatin
  5. (la)Liquidamber styraciflua

amber asidi

  1. Bk. süksinik asit (II)

amber balığı

  1. Balinagillerden, boyu 25 m'ye kadar çıkan, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

amber asidiamber balığıamber boxamber codonamber çiçeğiamberamber kabuğuAmber kodonuamber mutasyonamber mutasyonuambelektomiambenonyumambambageambagesambageuziambakağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın