kurgu eşlemi ne demek?

 1. Kurgu çalışmalarında kullanılan eşlem.
 2. (en)Sample print, cutting print.
 3. (al)Schnittkopie
 4. (fr)Copie de montage

kurgu eşlemesi

 1. Kurgu sırasında, resmin ve bu resimle ilgili sesin yan yana, aynı düzeye getirilerek yapılan eşleme. (Basım eşlemesinin karşıtı olankurgu eşlemesinde resim-ses aralığına uyulmaz).
 2. (en)Parallel sync, editing sync, level sync (cut), recording sync, cutting sync,(ABD) editorial cut, editorial synchronization), straight cat.
 3. (fr)Synchronisme à montage

kurgu aygıtı

 1. Kurgunun çeşitli işlemlerini gerçekleştirmekte kullanılan ve bakımlığın daha geliştirilmiş, ayrıntılı biçimi olan aygıt. (Bu aygıtlar çok çeşitlidir ve genellikle Moviola, Editola, vb. gibi tecim adlarıyla anılır).
 2. (en)Editing machine, Editola, Moviola, Mauritone, Moritone, Movietone, Moviela, Movieola, Acmeola.
 3. (al)Editola, Moviola, Mauritone, Moritone, Movietone, Moviela, Movieola, Acmeola
 4. (fr)Appareil de montage, Editola, Moviola, Mauritone, Moritone, Movitone, Moviela, Movieola, Acmeola

eşlem

 1. Kopya.
 2. Ses frekansının değiştirilmesi.
 3. Nesneler ile ayna görüntülerinin bakışımlılık özellikleriyle ilgili bir kavram.
 4. Nesneler ile ayna görüntülerinin bakışımlılık özellikleriyle ilgili bir kavram.
 5. Asıl kuşağın karşıt niteliğindeki benzeri
 6. Asıl filmin, çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere hazırlanmış benzeri (bu anlamda hep pozitifeşlem anlatılır). (Bir negatifineşlemi pozitif, bir pozitifineşlemi negatifidir.)
 7. 1. en selamatli, en emin, en doğru yol. 2. kendisini bütünüyle allah'ın dinine adamış, silm'e girmiş mü'min.
 8. Bk. harita
 9. (en)Equalization.
 10. (en)Print, (ABD) copy, dub, dubbing, duplicate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kurgu eşlemesikurgu aygıtıkurgu bilimikurgu filmikurgu hazırlığıkurgukurgu masasıkurgu negatifikurgu odasıkurgu pozitifikurgankurgazkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkıeşlemeşlem başına hakeşlem çıkarmakeşlem sakınımıeşlemeeşleçeşlekeşlek iklimieşlek konsayılarıeşlek yarıçapıeş açıeş açılareş açılıeş adlı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın