allahın emri ne demek?

  1. Kader.

allahın evi

  1. 1) cami, mescit; 2) Kâbe; 3) mec. insan gönlü.

allahın adamı

  1. Garip, saf, zavallı (kimse).

emri

  1. Buyrukla alakalı.
  2. Emirle ilgili.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

allahın eviallahın adamıallahın belasıallahın binasını yıkmakallahın cezasıallahın gazabıallahın günüallahın hikmetiallahın işine bakallahın izniyleallahı çok, insanı az bir yerallahımallahallah acısını unutturmasınallah adamıallah allahallah aratmasınemriemri ademıemri altındaemri bilmaruf, nehyi anilemri bilmaruf, nehyi anilmünkeremri geçersiz saymakemri hakemri hasemri ilahıemri istihbabıemremraemrahemralemran
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın