allahın binasını yıkmak ne demek?

 1. Kendini veya başkasını öldürmek.

allahın adamı

 1. Garip, saf, zavallı (kimse).

allahın belası

 1. Sıkıntı veren, kötü olan.
 2. (en)Damn, blasted, confounded.
 3. (en)Bind: what a bind!, damn!, bother it!, confound it!, bother!, doggone!.

yıkmak

 1. Kurulu bir şeyi parçalayarak dağıtmak, bozmak, tahrip etmek
 2. İnsan, hayvan veya ağaç devirmek.
 3. Bir yana eğmek.
 4. Birine yüklemek.
 5. Yük indirmek.
 6. (-i, -e) mec. Herhangi bir suç, iş vb.ni birine yüklemek.
 7. Yıkımına yol açmak, mahvına sebep olmak.
 8. (en)Batter down.
 9. (en)Blast.
 10. (en)Blow down.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

allahın adamıallahın belasıallahın cezasıallahın emriallahın eviallahın gazabıallahın günüallahın hikmetiallahın işine bakallahın izniyleallahı çok, insanı az bir yerallahımallahallah acısını unutturmasınallah adamıallah allahallah aratmasınbinabina bedenibina denetçisibina derinliğibina emini
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın