allahın adamı ne demek?

  1. Garip, saf, zavallı (kimse).

allahın belası

  1. Sıkıntı veren, kötü olan.
  2. (en)Damn, blasted, confounded.
  3. (en)Bind: what a bind!, damn!, bother it!, confound it!, bother!, doggone!.

allahın binasını yıkmak

  1. Kendini veya başkasını öldürmek.

adamı

  1. Bir işi ustalıkla yapan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

allahın belasıallahın binasını yıkmakallahın cezasıallahın emriallahın eviallahın gazabıallahın günüallahın hikmetiallahın işine bakallahın izniyleallahı çok, insanı az bir yerallahımallahallah acısını unutturmasınallah adamıallah allahallah aratmasınadamıadamımadamınadamın adı çıkacağına canı çıksınadamın iyisi işbaşında belli oluradamın kötüsü olmaz, meğer züğürt olaadamın yere bakanından, suyun yavaş akanından korkadamına düşmekadamına göreadamışadamadam adamaadam adama gerek oluradam adama savunmaadam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın