emri ilahı ne demek?

  1. Allah'ın emri. Mc: Ölüm.(Ubudiyet, emr-i İlahiye ve rıza-yı İlahiye bakar. Ubudiyetin daisi, emr-i İlahi ve neticesi rıza-yı Hak'tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gaiyye olmamak, hem kasden istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faideler ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmiyerek verilen semereler, ubudiyete münafi olmaz. Belki zaifler için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faideler ve menfaatlar, o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa, o ubudiyeti kısmen ibtal eder. Belki o hasiyetli virdi akim bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamıyanlar, mesela yüz hasiyeti ve faidesi bulunan Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendi'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o faidelerin bazılarını maksud-u bizzat niyet ederek okuyorlar. O faideleri göremiyorlar ve göremiyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünki, o faideler o evradların illeti olamaz; ve ondan, onlar kasden ve bizzat istenilmeyecek. Çünki onlar fazli bir surette o halis virde talebsiz terettüb eder. Onları niyet etse, ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki; böyle hasiyetli evradı okumak için, zaif insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faideleri düşünüp, şevke gelip, evradı sırf rıza-yı İlahi için, ahiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından, çoklar, aktabdan ve selef-i salihinden mervi olan faideleri görmediklerinden şüpheye düşer, hatta inkar da eder. M.N.) (Osmanlıca'da yazılışı: emr-i ilahî)

emri istihbabı

  1. Müstehab veya sünnet olan vazife. (Osmanlıca'da yazılışı: emr-i istihbabî)

emri ita

  1. Verme emri. Verilme emri. (Osmanlıca'da yazılışı: emr-i i'tâ)

ilahı

  1. Cenab-I Hak ile alakalı, Allah'a dair. Cenab-ı Hakk'a aid ve müteallik. (Osmanlıca'da yazılışı: ilahî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

emri istihbabıemri itaemri itibarıemri ademıemri altındaemri bilmaruf, nehyi anilemri bilmaruf, nehyi anilmünkeremri geçersiz saymakemriemri hakemri hasemremraemrahemralemranilahıilahın öldürülmesiilahilah gibiilaheilaila ahirila nihayeilaahirilaançe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın