emr ne demek?

 1. İş buyurma.

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.

emra

 1. emra ; en güzel sunuş hediye anlamındadır. emir veren kadın.

emrah

 1. En şen, en bahtiyar, en neşeli.
 2. Erzurum’da doğmuş ünlü bir halk ozanı.
 3. Anadolu saz şairlerinden.
 4. Saz çalıp, oynayan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

emraemrahemralemranemrazemraz i cildiye i efrenciyeemrazı akliyeemrazı asabiyeemrazı ayniyyeemrazı dahiliyeemem dashem e seme yaramamakem quadratem space
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın