kelime coğrafyası ne demek?

 1. Kelimelerin yayılış alanlarını belirtmeyi konu olarak alan dilbilim kolu.
 2. (fr)Géographie lexicologique

kelime

 1. Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük
 2. (bkz. kelim)
 3. Gr: Manası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. "Bir tek söze" kelime denir.
 4. (en)Wordy.
 5. (en)Word.
 6. (en)Vocable.

kelime anlamı

 1. (en)Word meaning

coğrafya

 1. Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.
 2. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü
 3. Yeryüzünde oluşan fiziksel, dirimsel ve insana değgin olayları betimleyerek oluş nedenlerini, dağılışlarını ve aralarındaki ilişkileri kendine özgü ilkelerle araştırıp açıklayan bilim.
 4. Yeryüzünün şimdiki halini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fiziki Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadi Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasi Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan başka; hayvanat, nebatat, ziraat, tarih, matematik gibi çeşitli mevzularla alakalı coğrafya kolları da vardır.
 5. (en)Geography.
 6. (fr)Géographie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kelimekelime anlamıkelime başına ücreti ne kadarkelime bilgisikelime bilimikelime cambazıkelime cambazlığıkelime dağarcığıkelime dağarcığı geniş olmakelime dizisikelimkelimatkelimatı nahviyekelimatı takdiriyyekelimdestcoğrafyasal boyutcoğrafyasal bölgecoğrafyasal çevrecoğrafyasal gerekircilikcoğrafyasal işbölümücoğrafyacoğrafya boylamı boylamcoğrafya enlemi enlemcoğrafya kitabıcoğrafya konsayıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın