akarsu itikali ne demek?

  1. Bk. akarsu aşındırması

akarsu aşındırması

  1. Akarsuların yataklarını, su gücü ve taşıdığı katı öğeler yardımıyla kıyıdan ve dipten kemirmesi olayı.
  2. (en)River erosion.
  3. (fr)Érosion fluviale

akarsu ağı

  1. En küçük dereden anaırmağa değin, bir akarsuyun beslenme teknesi içinde tüm kollarıyla birlikte oluşturduğu suyolu örgüsü.
  2. (en)River system.
  3. (fr)Réseau hydrographique

akarsu ağzı

  1. Akarsuların göl veya denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında kalan, su ürünleri üretimine elverişli alanlar, mansap.
  2. (en)River mouth.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akarsu ağıakarsu ağzıakarsu aşındırmasıakarsu bilimiakarsu buzul biçimleriakarsuakarsu çığırıakarsu çukurunu kendi kazırakarsu gibiakarsu havzasıakarselakarslanakarsoyakarakar amberakar bakarakar mallarakaraitikali sevahilitikalitikal devresiitikal i riyahitikal i türapitikal kaide seviyesiitikabitikaditikadatitikadatı batılaitikadıitiiti an çomağı eline aliti an, taşı eline aliti öldürene sürütürleritibar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın