akarsu çığırı ne demek?

 1. Akarsuyun kaynaktan ağza değin içinde aktığı, ağza doğru eğimli, dar; ancak, çok uzun oluk biçimli yol.
 2. (en)Watercourse.
 3. (fr)Cours d'eau

akarsu

 1. Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.
 2. Tek sıra elmastan gerdanlık.
 3. Kesintisi olmayan, aralıksız.
 4. En yüksek dereden, anaırmağa değin belirli bir yatak içinde ve eğim boyunca sürekli ya da dönemli olarak akan sular.
 5. Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.
 6. Dere, ırmak.
 7. Tek sıra elmastan veya inciden gerdanlık.
 8. Mec. Kesintisi olmayan, aralıksız.
 9. Güler yüzlü, güleç.
 10. Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.

akarsu ağı

 1. En küçük dereden anaırmağa değin, bir akarsuyun beslenme teknesi içinde tüm kollarıyla birlikte oluşturduğu suyolu örgüsü.
 2. (en)River system.
 3. (fr)Réseau hydrographique

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akarsuakarsu ağıakarsu ağzıakarsu aşındırmasıakarsu bilimiakarsu buzul biçimleriakarsu çukurunu kendi kazırakarsu gibiakarsu havzasıakarsu itikaliakarselakarslanakarsoyakarakar amberakar bakarakar mallarakaraçığırından çıkmakçığırışçığırçığır açançığır açan bulgularçığır açan ihtiralarçığır açan kimseçığıçığılçığıltıçığımçığın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın