akarsu ağzı ne demek?

  1. Akarsuların göl veya denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında kalan, su ürünleri üretimine elverişli alanlar, mansap.
  2. (en)River mouth.

akarsu ağı

  1. En küçük dereden anaırmağa değin, bir akarsuyun beslenme teknesi içinde tüm kollarıyla birlikte oluşturduğu suyolu örgüsü.
  2. (en)River system.
  3. (fr)Réseau hydrographique

akarsu aşındırması

  1. Akarsuların yataklarını, su gücü ve taşıdığı katı öğeler yardımıyla kıyıdan ve dipten kemirmesi olayı.
  2. (en)River erosion.
  3. (fr)Érosion fluviale

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akarsu ağıakarsu aşındırmasıakarsu bilimiakarsu buzul biçimleriakarsu çığırıakarsuakarsu çukurunu kendi kazırakarsu gibiakarsu havzasıakarsu itikaliakarselakarslanakarsoyakarakar amberakar bakarakar mallarakaraağzı açıkağzı açık ayran delisiağzı açık kalmaağzı açık kalmakağzı açık kalmışağzı açık olarakağzı açıklıkağzı birağzı bozukağzı bozuk adamağza aitağza alınmazağza almamakağza düşmekağza tat, boğaza feryat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın