akarsu bilimi ne demek?

  1. Yeryüzündeki akarsuları inceleyen bilim dalı.
  2. Irmak bilimi, potamoloji.
  3. (en)Potamology.

akarsu buzul biçimleri

  1. Koyak ve örtü buzullarının alınlarında, buzul ve akarsuların ortaklaşa oluşturdukları yer biçimlerinin tümü.
  2. (en)Fluvioglacial transition cone.
  3. (fr)Cône de transition fluvio-glaciaire

akarsu ağı

  1. En küçük dereden anaırmağa değin, bir akarsuyun beslenme teknesi içinde tüm kollarıyla birlikte oluşturduğu suyolu örgüsü.
  2. (en)River system.
  3. (fr)Réseau hydrographique

Türetilmiş Kelimeler (bis)

akarsu buzul biçimleriakarsu ağıakarsu ağzıakarsu aşındırmasıakarsu çığırıakarsuakarsu çukurunu kendi kazırakarsu gibiakarsu havzasıakarsu itikaliakarselakarslanakarsoyakarakar amberakar bakarakar mallarakarabilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dilibilibili bilibili brokerbiliarybiliary abscessbilbil ahirebil casesbil farzbil hakkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın